DEKLINABIDEA

Leku-adberbioak

NON HEMEN HOR HAN
NONDIK HEMENDIK HORTIK HANDIK
NORA HONA HORRA HARA
NORAINO HONAINO HORRAINO HARAINO
NORANTZ HONANTZ HORRANTZ HARANTZ
NONGO HEMENGO HORKO HANGO
NORAKO HONAKO HORRAKO HARAKO