DEKLINABIDEA

Pertsona-izenordainak

NI HI HURA GU ZU ZUEK HAIEK
NOR NOR NOR NOR GU ZU ZUEK HAIEK
NORK NIK HIK HARK GUK ZUK ZUEK HAIEK
NORI NIRI HIRI HARI GURI ZURI ZUEI HAIEI
NOREN NIRE HIRE HAREN GURE ZURE ZUEN HAIEN
NOREKIN NIREKIN HIREKIN HAREKIN GUREKIN ZUREKIN ZUEKIN HAIEKIN
NORENTZAT NIRETZAT HIRETZAT HARENTZAT GURETZAT ZURETZAT ZUENTZAT HAIENTZAT
ZERTAZ NITAZ HITAZ HARTAZ GUTAZ ZUTAZ ZUETAZ HAIETAZ
               
               
NORENGAN NI(RE)GAN HI(RE)GAN HARENGAN GU(RE)GAN ZU(RE)GAN ZUENGAN HAIENGAN
NORENGANDIK NI(RE)GANDIK HI(RE)GANDIK HARENGANDIK GU(RE)GANDIK ZU(RE)GANDIK ZUENGANDIK HAIENGANDIK
NORENGANA NI(RE)GANA HI(RE)GANA HARENGANA GU(RE)GANA ZU(RE)GANA ZUENGANA HAIENGANA
NORENGANANTZ NI(RE)GANANTZ HI(RE)GANANTZ HARENGANANTZ GU(RE)GANANTZ ZU(RE)GANANTZ ZUENGANANTZ HAIENGANANTZ
NORENGANAINO NI(RE)GANAINO HI(RE)GANAINO HARENGANAINO GU(RE)GANAINO ZU(RE)GANAINO ZUENGANAINO HAIENGANAINO
NORENGATIK NI(RE)GATIK HI(RE)GATIK HARENGATIK GU(RE)GATIK ZU(RE)GATIK ZUENGATIK HAIENGATIK

 

Pertsona-izenordain indartuak

NEU HEU BERA GEU ZEU ZEUEK EURAK
NOR NEU HEU BERA GEU ZEU ZEUEK EURAK
NORK NEUK HEUK BERAK GEUK ZEUK ZEUEK EUREK
NORI NEURI HEURI BERARI GEURI ZEURI ZEUEI EUREI
NOREN NEURE HEURE BERE GEURE ZEURE ZEUEN EUREN
NOREKIN NEUREKIN HEUREKIN BERAREKIN GEUREKIN ZEUREKIN ZEUEKIN EUREKIN
NORENTZAT NEURETZAT HEURETZAT BERARENTZAT GEURETZAT ZEURETZAT ZEUENTZAT EURENTZAT
ZERTAZ NEUTAZ HEUTAZ BERAZ/BERATAZ GEUTAZ ZEUTAZ ZEUETAZ EURETAZ
               
               
NORENGAN NEU(RE)GAN HEU(RE)GAN BERA(REN)GAN GEU(RE)GAN ZEU(RE)GAN ZEUENGAN EURENGAN
NORENGANDIK NEU(RE)GANDIK HEU(RE)GANDIK BERA(REN)GANDIK GEU(RE)GANDIK ZEU(RE)GANDIK ZEUENGANDIK EURENGANDIK
NORENGANA NEU(RE)GANA HEU(RE)GANA BERA(REN)GANA GEU(RE)GANA ZEU(RE)GANA ZEUENGANA EURENGANA
NORENGANANTZ NEU(RE)GANANTZ HEU(RE)GANANTZ BERA(REN)GANANTZ GEU(RE)GANANTZ ZEU(RE)GANANTZ ZEUENGANANTZ EURENGANANTZ
NORENGANAINO NEU(RE)GANAINO HEU(RE)GANAINO BERA(REN)GANAINO GEU(RE)GANAINO ZEU(RE)GANAINO ZEUENGANAINO EURENGANAINO
NORENGATIK NEU(RE)GATIK HEU(RE)GATIK BERA(REN)GATIK GEU(RE)GATIK ZEU(RE)GATIK ZEUENGATIK EURENGATIK