DEKLINABIDEA

Izen arruntak (bokalez amaitutakoak)

Singularra Plurala Mugagabea
NOR mendiA mendiAK mendi
Partitiboa     mendiRIK
NORK mendiAK mendiEK mendiEK
NORI mendiARI mendiEI mendiRI
NOREN mendiAREN mendiEN mendiREN
NOREKIN mendiAREKIN mendiEKIN mendiREKIN
NORENTZAT mendiARENTZAT mendiENTZAT mendiRENTZAT
ZERTAZ mendiAZ mendiEZ mendiZ
NORTZAT     mendiTZAT

 

  bizigabeak  
NON mendiAN mendiETAN mendiTAN
NONDIK mendiTIK mendiETATIK mendiTATIK
NORA mendiRA mendiETARA mendiTARA
NORAINO mendiRAINO mendiETARAINO mendiTARAINO
NORANTZ mendiRANTZ mendiETARANTZ mendiTARANTZ
NONGO mendiKO mendiETAKO mendiTAKO
NORAKO mendiRAKO mendiETARAKO mendiTARAKO
 

 

bizidunak  
NORENGAN katuA(REN)GAN katuENGAN katuRENGAN
NORENGANDIK katuA(REN)GANDIK katuENGANDIK katuRENGANDIK
NORENGANA katuA(REN)GANA katuENGANA katuRENGANA
NORENGANANTZ katuA(REN)GANANTZ katuENGANANTZ katuRENGANANTZ
NORENGANAINO katuA(REN)GANAINO katuENGANAINO katuRENGANAINO
NORENGATIK katuA(REN)GATIK katuENGATIK katuRENGATIK
     
     
A+A=A (sg.) (neskAren…)    
A+E=E (pl.) (neskEn…)    
E+A=EA (sg.) (umEAri…)    
E+E=EE (pl.) (etxEEtan…)