INDIKATIBOKO  ORAINA
Nor
ni NAIZ
hi HAIZ
hura DA
gu GARA
zu ZARA
zuek ZARETE
haiek DIRA

Nor-nori

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
ni   NATZAIK/N NATZAIO   NATZAIZU NATZAIZUE NATZAIE
hi HATZAIT   HATZAIO HATZAIGU     HATZAIE
hura ZAIT ZAIK/N ZAIO ZAIGU ZAIZU ZAIZUE ZAIE
gu   GATZAIZKIK/N GATZAIZKIO   GATZAIZKIZU GATZAIZKIZUE GATZAIZKIE
zu ZATZAIZKIT   ZATZAIZKIO ZATZAIZKIGU     ZATZAIZKIE
zuek ZATZAIZKIDATE   ZATZAIZKIOTE ZATZAIZKIGUTE     ZATZAIZKIETE
haiek ZAIZKIT ZAIZKIK/N ZAIZKIO ZAIZKIGU ZAIZKIZU ZAIZKIZUE ZAIZKIE

Nor-nork

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   HAUT DUT   ZAITUT ZAITUZTET DITUT
hik NAUK/N   DUK/N GAITUK/N     DITUK/N
hark NAU HAU DU GAITU ZAITU ZAITUZTE DITU
guk   HAUGU DUGU   ZAITUGU ZAITUZTEGU DITUGU
zuk NAUZU   DUZU GAITUZU     DITUZU
zuek NAUZUE   DUZUE GAITUZUE     DITUZUE
haiek NAUTE HAUTE DUTE GAITUZTE ZAITUZTE ZAITUZTETE DITUZTE

Nor-nori-nork

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   DI(zki)A/NAT DI(zki)OT   DI(zki)ZUT DI(zki)ZUET DI(zki)ET
hik DI(zki)DAK/N   DI(zki)OK/N DI(zki)GUK/N     DI(zki)EK/N
hark DI(zki)T DI(zki)K/N DI(zki)O DI(zki)GU DI(zki)ZU DI(zki)ZUE DI(zki)E
guk   DI(zki)A/NAGU DI(zki)OGU   DI(zki)ZUGU DI(zki)ZUEGU DI(zki)EGU
zuk DI(zki)DAZU   DI(zki)OZU DI(zki)GUZU     DI(zki)EZU
zuek DI(zki)DAZUE   DI(zki)OZUE DI(zki)GUZUE     DI(zki)EZUE
haiek DI(zki)DATE DI(zki)A/NATE DI(zki)OTE DI(zki)GUTE DI(zki)ZUTE DI(zki)ZUETE DI(zki)ETE
INDIKATIBOKO  IRAGANA
Nor
ni NINTZEN
hi HINTZEN
hura ZEN
gu GINEN
zu ZINEN
zuek ZINETEN
haiek ZIREN

Nor-nori

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
ni   NINTZAIA/NAN NINTZAION   NINTZAIZUN NINTZAIZUEN NINTZAIEN
hi HINTZAIDAN   HINTZAION HINTZAIGUN     HINTZAIEN
hura ZITZAIDAN ZITZAIA/NAN ZITZAION ZITZAIGUN ZITZAIZUN ZITZAIZUEN ZITZAIEN
gu   GINTZAIZKIA/NAN GINTZAIZKION   GINTZAIZKIZUN GINTZAIZKIZUEN GINTZAIZKIEN
zu ZINTZAIZKIDAN   ZINTZAIZKION ZINTZAIZKIGUN     ZINTZAIZKIEN
zuek ZINTZAIZKIDATEN   ZINTZAIZKIOTEN ZINTZAIZKIGUTEN     ZINTZAIZKIETEN
haiek ZITZAIZKIDAN ZITZAIZKIA/NAN ZITZAIZKION ZITZAIZKIGUN ZITZAIZKIZUN ZITZAIZKIZUEN ZITZAIZKIEN

Nor-nork

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   HINDUDAN NUEN   ZINTUDAN ZINTUZTEDAN NITUEN
hik NINDUA/NAN   HUEN GINTUA/NAN     HITUEN
hark NINDUEN HINDUEN ZUEN GINTUEN ZINTUEN ZINTUZTEN ZITUEN
guk   HINDUGUN GENUEN   ZINTUGUN ZINTUZTEGUN GENITUEN
zuk NINDUZUN   ZENUEN GINTUZUN     ZENITUEN
zuek NINDUZUEN   ZENUTEN GINTUZUEN     ZENITUZTEN
haiek NINDUTEN HINDUTEN ZUTEN GINTUZTEN ZINTUZTEN ZINTUZTETEN ZITUZTEN

Nor-nori-nork

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   NI(zki)A/NAN NI(zki)ON   NI(zki)ZUN NI(zki)ZUEN NI(zki)EN
hik HI(zki)DAN   HI(zki)ON HI(zki)GUN     HI(zki)EN
hark ZI(zki)DAN ZI(zki)A/NAN ZI(zki)ON ZI(zki)GUN ZI(zki)ZUN ZI(zki)ZUEN ZI(zki)EN
guk   GENI(zki)A/NAN GENI(zki)ON   GENI(zki)ZUN GENI(zki)ZUEN GENI(zki)EN
zuk ZENI(zki)DAN   ZENI(zki)ON ZENI(zki)GUN     ZENI(zki)EN
zuek ZENI(zki)DATEN   ZENI(zki)OTEN ZENI(zki)GUTEN     ZENI(zki)ETEN
haiek ZI(zki)DATEN ZI(zki)A/NATEN ZI(zki)OTEN ZI(zki)GUTEN ZI(zki)ZUTEN ZI(zki)ZUETEN ZI(zki)ETEN