DEKLINABIDEA

Erakusleak

NOR HAU HORI HURA   HAUEK HORIEK HAIEK
NORK HONEK HORREK HARK   HAUEK HORIEK HAIEK
NORI HONI HORRI HARI   HAUEI HORIEI HAIEI
NOREN HONEN HORREN HAREN   HAUEN HORIEN HAIEN
NOREKIN HONEKIN HORREKIN HAREKIN   HAUEKIN HORIEKIN HAIEKIN
NORENTZAT HONENTZAT HORRENTZAT HARENTZAT   HAUENTZAT HORIENTZAT HAIENTZAT
ZERTAZ HONETAZ HORRETAZ HARTAZ   HAUETAZ HORIETAZ HAIETAZ
               
NON HONETAN HORRETAN HARTAN   HAUETAN HORIETAN HAIETAN
NONDIK HONETATIK HORRETATIK HARTATIK   HAUETATIK HORIETATIK HAIETATIK
NORA HONETARA HORRETARA HARTARA   HAUETARA HORIETARA HAIETARA
NORAINO HONETARAINO HORRETARAINO HARTARAINO   HAUETARAINO HORIETARAINO HAIETARAINO
NORANTZ HONETARANTZ HORRETARANTZ HARTARANTZ   HAUETARANTZ HORIETARANTZ HAIETARANTZ
NONGO HONETAKO HORRETAKO HARTAKO   HAUETAKO HORIETAKO HAIETAKO
NORAKO HONETARAKO HORRETARAKO HARTARAKO   HAUETARAKO HORIETARAKO HAIETARAKO
               
NORENGAN HONENGAN HORRENGAN HARENGAN   HAUENGAN HORIENGAN HAIENGAN
NORENGANDIK HONENGANDIK HORRENGANDIK HARENGANDIK   HAUENGANDIK HORIENGANDIK HAIENGANDIK
NORENGANA HONENGANA HORRENGANA HARENGANA   HAUENGANA HORIENGANA HAIENGANA
NORENGANANTZ HONENGANANTZ HORRENGANANTZ HARENGANANTZ   HAUENGANANTZ HORIENGANANTZ HAIENGANANTZ
NORENGANAINO HONENGANAINO HORRENGANAINO HARENGANAINO   HAUENGANAINO HORIENGANAINO HAIENGANAINO
NORENGATIK HONENGATIK HORRENGATIK HARENGATIK   HAUENGATIK HAIENGATIK HAIENGATIK