DEKLINABIDEA

Singularra Plurala Mugagabea
NOR -A -AK
Partitiboa     -(r)IK
NORK -AK -EK -(e)K
NORI -ARI -EI -(r)I
NOREN -AREN -EN -(r)EN
NOREKIN -AREKIN -EKIN -(r)EKIN
NORENTZAT -ARENTZAT -ENTZAT -(r)ENTZAT
ZERTAZ -AZ -EZ -(e)Z
NORTZAT     -TZAT
       
NON -(e)AN -ETAN -(e)(TA)N
NONDIK -(e)TIK -ETATIK -(e)(TA)TIK
NORA -(e)RA -ETARA -(e)(TA)RA
NORAINO -(e)RAINO -ETARAINO -(e)(TA)RAINO
NORANTZ -(e)RANTZ -ETARANTZ -(e)(TA)RANTZ
NONGO -(e)KO -ETAKO -(e)(TA)KO
NORAKO -(e)RAKO -ETARAKO -(e)(TA)RAKO
       
NORENGAN -A(REN)GAN -ENGAN -(r)ENGAN
NORENGANDIK -A(REN)GANDIK -ENGANDIK -(r)ENGANDIK
NORENGANA -A(REN)GANA -ENGANA -(r)ENGANA
NORENGANANTZ -A(REN)GANANTZ -ENGANANTZ -(r)ENGANANTZ
NORENGANAINO -A(REN)GANAINO -ENGANAINO -(r)ENGANAINO
NORENGATIK -A(REN)GATIK -ENGATIK -(r)ENGATIK

 

 

FONETIKA ARAUAK

1.

A+A=A (neskAren…)
A+E=E (neskEn…)
E+A=EA (umEAri…)
E+E=EE (etxEEtan…)

2.

(e): kontsonantez bukatutakoekin (zuhaitzEan…)
(r): bokalez bukatutakoekin (ikasleRekin…)

3.

Leku-izen bereziek mugagabean -TA galdu egiten dute (BilboN, GasteizKO…)

4.

(-R)z amaitutakoek (txakur, Igor, Eibar) bikoiztu egiten dute: txakurrek, Igorrekin, Eibarren…