DEKLINABIDE ARIKETA 2

1. Obabakoak Bernardo __________ idatzia da.

a) Atxagarengatik b) Atxagarengandik c) Atxagak

2. ______ eza bertute handia izan daiteke.

a) Lotsaren b) Lotsarik c) Lotsatik

3. _________ erosi dituzu tomate gozo hauek?

a) Zenbatengatik b) Zenbatean c) Zenbatetan

4. Liburu hau ___________ erosi dut

a) zuretzako b) zuretzat c) zuretako

5. Poliziarengandik ihesi, _________ aldera jo zuten.

a) mendiaren b) mendira c) mendi

6. Gazta kilo bat egiteko, zazpi litro _________ behar dira.

a) esne b) esnea c) esnearena

7. _________ bat ikusi zuten talaiatik.

a) Bale b) Balea

8. Herri horretako zenbait ______________ tolareak dauzkate oraindik.

a) etxeetan b) etxean c) etxetan

9. Gaur goizean ordainduta utzi dudan _________ bila joan behar duzu.

a) ogiaren b) ogi

10. Ez bat eta ez bi, elefantea _________ bilakatu zen.

a) inurrian b) inurritan c) inurri