ADITZ LAGUNTZAILEA 5

INDIKATIBOA

Oraina

1. Nik zuek bazkaltzera gonbidatzen _____________ hilean behin.

2. Mugikorrek ni erabat gogaitzen __________.

Iragana

3. Lehen, guk aurrez aurreko harremanei garrantzi handiagoa ematen __________.

4. Txikitan, lagunak guri etxera etortzen ___________ txirrin joka, jolastera ateratzeko.

BALDINTZA

Oraina

5. Zuek ez ba_________ beti telefonari begira egongo, zuen haurrek ere ez _________ pantailei hainbesteko arreta eskainiko

6. Zuk niri ez ba_________ hainbeste aholku emango, ni zurekin atseginagoa izango _____________.

Iragana

7. Zuek arauak hasieratik argi utzi ba___________, gure artean ez __________ liskarrik egongo.

8. Jonek egoera hasieratik ulertu ba____, denoi errazagoa egingo _______________.

AHALERA

Oraina

9. Nahi baduzue, hemendik aurrera gurekin jolas ____________.

10. Nik zuri ikasgaiak ikasten lagun _____________ orain.

Iragana

11. Xabierrek zuri azterketa ikusten utz _____________, baina orria estali zuen.

12. Irakaslea lo zegoen, ezin ____________ inolaz ere ohartu.

Alegiazkoa

13. Hurrengo baterako, akaso, gu txuleta egiten saia ___________.

14. Azterketa gainditzeko, guri ongi etor __________ zertxobait ikastea.

SUBJUNTIBOA

Oraina

15. Gaixotasunek harrapa ez __________, kirola egin beharra dugula diote medikuek.

16. Nire belaunak hainbeste sufri ez ________ nahi dut.

Iragana

17. Guri istripua gerta _________, autoaren balaztak hondatu zizkiguten mafiakoek.

18. Ahoa jostorratzez josi nion, niri ez __________ gezurrik konta.

AGINTERA

19. Zapaldurik daudenak altxa ________!

20. Jone, konta __________ Joni niri kontatu didazuna!