ADITZ LAGUNTZAILEA 2

INDIKATIBOA

Oraina

1. Haiek gu asko maite _____________.

2. Gu zuei askotan joan ________________ laguntza eske.

Iragana

3. Iaz, haiek guri gauza asko irakatsi ________________.

4. Atzo, guk zu kalean ikusi _________________.

BALDINTZA

Oraina

5. Ni zuri gustatuko ba______________, elkarrekin ederki pasako ______________.

6. Zuek guri Mikel aurkeztuko ba___________, guk zuek bazkaltzera gonbidatuko _____________.

Iragana

7. Gu mozkortuta ibili ba_______, herri guztia konturatuko ______________.

8. Jonek ni mehatxatu ba__________, direnak eta ez direnak entzungo _________________.

AHALERA

Oraina

9. Zuek haiei oso jatorrak irudi _________________.

10. Nahi badute, haiek egin __________________ zuei gabonetako oparia.

Iragana

11. Ni izan ______________ biluzik agertu zena.

12. Guk ere egin _________________ inozoarena, baina nahiago izan genuen arduratsu jokatu.

Alegiazkoa

13. Ez eskerrik eman; ahalko bazenu, zuk ez al _________________ niri bi Lamborghini erosiko?

14. Niri ere egoki _______________ loteria, jokatuko banu.

SUBJUNTIBOA

Oraina

15. Ez nuke nahi zuri horrelakorik gerta ______________.

16. Baina ______________ gu ere, ura zoragarri dago eta!

Iragana

17. Eskuak lotu zizkioten, katuari jaten eman ez ________________.

18. Marroi handi hura nik har _____________ nahi zuten.

AGINTERA

19. Joan __________ infernura, pekatari hutsak dira eta!

20. Aizue, eman ______________ esne pixka bat katuari, egarri da eta!